Kaktus Bike Team Bratislava je mládežníckym oddielom horskej cyklistiky (olympijskej disciplíny cross-country) a jeho hlavným poslaním je získať mládež pre šport, vyplniť deťom a mládeži voľný čas konštruktívnou športovou činnosťou, všestranne telesne aj duševne rozvíjať mládež prostredníctvom horskej cyklistiky a systematickej športovej prípravy a v neposlednom rade vychovať profesionálnych športovcov a reprezentantov Slovenska.

Za 12 ročnú existenciu Bike teamu Bratislava prešlo jeho členstvom niekoľko desiatok detí a mládeže, z ktorých väčšina športuje – viac, či menej aktívne dodnes. Za toto časové obdobie sa nám podarilo vychovať niekoľkých reprezentantov Slovenska a medailistov z Majstrovstiev Slovenska.

„Dvere“ Bike teamu Bratislava sú otvorené pre všetkých záujemcov o toto nádherné odvetvie cyklistiky. Ak sa chcete stať členom Kaktus bike teamu, viac informácii získate na www.biketeam.sk.