Bratislava, Bajkalská ul.

Bratislava, Karloveská ul.

Žilina

Starý Smokovec

Ružomberok, Bystrická cesta

Ružomberok, Hollého ul.

Košice

Prešov