Bratislava, Bajkalská ul.

Bratislava, Karloveská ul.

Žilina

Starý Smokovec

Ružomberok

Košice

Prešov